Vareheiser

Er du på jakt etter noe som kun skal brukes til varetransport, kan du velge en ren vareheis. Er du derimot avhengig av å også kunne frakte personer i heisen, skal du velge vare- og personheis. Vareheiser finnes i et bredt spekter, fra «matheiser» med 100 kg lastekapasitet til enorme heiser med tilnærmet ubegrenset lastekapasitet.

Hydraulisk heis

I hydrauliske heiser er det olje som skyver heisen oppover, og tyngdekraften som driver heisen nedover. Dette fører til at heisen trekker tilnærmet ingen elektrisk effekt i ned-retning.
Driftssikkerhet og kostnader med å eie, vil i de aller fleste tilfeller være billigere på en hydraulisk løsning, kontra en elektrisk wireheis.
Begrensningen til en hydraulisk heis er hvor høyt den skal kunne løfte, men opp til cirka 6 etasjer er ingen problem.

Vi benytter hovedsakelig to produsenter for de hydrauliske heisene vi leverer, Hydroware og GMV Sweden. Begge er svenske kvalitetsprodusenter som vi har erfaring med gjennom mer enn 20 år. De leverer svært høy kvalitet til fornuftige priser, og har meget god support og tilgang på reservedeler.

Wireheis

Fordelen med wireheis sammenlignet med hydraulisk heis er:

  • Muligheten for en heis uten maskinrom
  • Kan løfte tilnærmet uendelig mange etasjer

Vår leverandør av wireheiser er det tyske firmaet Johann Schum Aufzugtechnik, som tilbyr et bredt spekter av wireheiser. Her får vi velkjent tysk seriøsitet og kvalitet når det kommer til både produkt, kundeservice og tilgang til reservedeler. De leverer spesialproduserte heiser på mål, noe som gir oss større muligheter til å dekke alle deres behov.

Skrueheis

Leverandørens minste og mest kompakte heis. Heisen er designet for å oppfylle alle krav til komfort, plass og design. Heisen finnes i flere størrelser og kan gjøres personlig med tilvalg som glassvegger, og finnes i et utvalg av farger og materialer.
Aritco Homelift Compact

Kontakt oss for mer informasjon

Vi ønsker sammen med deg som kunde å utarbeide den beste løsningen for dine heisbehov, både med tanke på bærekraft, driftssikkerhet, og kostnader på både kort og lang sikt.