Modernisering av heiser

Vi i Lift Tech har stor kompetanse og erfaring med modernisering av heiser, og på grunn av at vi har eget verksted kan vi utføre ombyggingsjobber enklere og mer effektivt enn mange av våre konkurrenter. Det er mye som må tas med i vurderingen når man skal avgjøre om det er fornuftig å modernisere eller bytte ut heisen.

Et aspekt å vurdere er at en stor del av miljøbelastningen fra produksjonen av en heis ligger i produksjon og frakt av heisens tyngre og bærende komponenter. Disse kan i stor grad gjenbrukes ved en modernisering, noe som fører til en CO2 besparelse på 50% eller mer sammenlignet med bytte til ny heis. Ved en modernisering kan man også i stor grad velge energibesparende komponenter som gir et lavere strømforbruk. 

I noen tilfeller kan en mindre oppgradering være tilstrekkelig for å gi en mye bedre brukeropplevelse for kunden, mens i andre tilfeller kan det være behov for større oppgraderinger eller ny heis. Vi gjør en samlet vurdering der alt fra tilstand, deletilgang, bruk, behov, miljø, energiforbruk med mer blir vurdert sammen med kunden, for å avgjøre om modernisering eller ny heis er riktig valg i det enkelte prosjektet.

Kontakt oss for mer informasjon

Vi ønsker sammen med deg som kunde å utarbeide den beste løsningen for dine heisbehov, både med tanke på bærekraft, driftssikkerhet, og kostnader på både kort og lang sikt.