Modernisering av hydraulisk heis på Vestnes

Når en heis begynner å bli gammel, begynner feil å oppstå. På dette prosjektet hadde vi en dialog med kunde og kom frem til at det var bedre å være føre var. Når man planlegger moderniseringen, og bestiller inn materiellet på forhånd, vil nedetiden være mye kortere enn ved å vente til et havari. I dette tilfellet brukte vi 3 dager på arbeidet og en dag på Heiskontroll. Hvis man venter til det havarerer kan leveringstid være så mye som 2-3 måneder, og heisen kan bli stående i denne perioden.

Her ble det kun byttet hydraulikkaggregat og Elektrisk styring. Resten av heisen er fullt brukbar i mange år ennå. En slik løsning er også veldig positivt med tanke på #klima og #gjenbruk