Personheis

Vi tilbyr personheiser i alle størrelser og utførelser. Hovedsakelig velges maskinromsløse wireheiser til dette formålet. Da er heismaskinen plassert i toppen av sjakten og styreskapet står inntil øverste etasjedør. Den mest brukte størrelsen på heiskupé er BxD = 1100x2100mm, denne tilfredstiller kravene i TEK17.