Løfteplattform

Dette er en billig og god løsning på steder med lite trafikk og inntil tre etasjer. Disse leveres med sjakt, og trenger således bare en vegg og stå inntil, samt gulv å feste sjaktdørtersklene til. Vår leverandør av løfteplattformer er Kalea Lifts AB, som er en del av Cibes Lift-group. Den mest brukte størrelse på løfteplattformer er plattformmål på BxD=1100x1600mm, dette fører til at de i mange bygg tilfredstiller kravene i TEK17.