Zircon

Standard Zircon, 1100x2100mm, maskinromsløs wireheis.

Øverste etasje med styreskapet ved siden av døren