Service heiser på land og offshore

Vi har per i dag servicekontrakter på ca. 600 heiser. Vi har høy kompetanse innen vedlikehold, reparasjon og ombygginger av heiser, både landbasert, på offshoreinstallasjoner og fartøy. Vi har eget verkstedlokale, og det gir oss en unik mulighet til å reparere/bygge om deler som det ikke lar seg gjøre å skaffe nytt. 75% av alle vi har i arbeid er Heismontører med fagbrev, det mener vi er ganske unikt i bransjen. Vi prøver alltid å rette feilen over telefonen med kontaktpersoner på bygget først, om kunden ønsker dette, dette er veldig kostnadsbesparende for våre kunder. Vi har veldig rask responstid, hvis det skulle vise seg at vi ikke får heisen i gang per telefon, og er selvfølgelig tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet, året rundt. Vi har mange store servicekunder, som vi har hatt gjennom mange år:
- Ekornes Fabrikker
- Herøy kommune
- Orkla Foods AS på Stranda
- Brødrene Sperre AS
- Nils Sperre AS
- Amfi Ørsta og Moa
- Island Offshore
- Sparebanken Møre